Stichting Dierenambulance DOC-Zuid

De dierenambulance is een stichting en heeft derhalve geen winstoogmerk! De stichting is afhankelijk van zijn donateurs en sponsors.   

“Dierenambulance DOC-Zuid" heeft een stichting opgericht met de volgende doelstellingen:

Er is voor het bekostigen van al deze doelstellingen een bankrekening geopend:

T.n.v.: Stichting Dierenambulance DOC-Zuid
Rekening nummer: NL63RABO3293492495

Donaties zijn meer dan welkom!