Stichting Dierenambulance DOC-Zuid

De dierenambulance is een stichting en heeft derhalve geen winstoogmerk! De stichting is afhankelijk van zijn donateurs en sponsors.   

“Dierenambulance DOC-Zuid" heeft een stichting opgericht met de volgende doelstellingen:

  • Het verlenen van eerste hulp bij dieren met een vermoedelijke eigenaar of dieren in directe nood.
  • Het transporteren van gevonden dieren naar DierenOpvangCentrum-Zuid, gespecialiseerde opvang, dierenarts of crematorium
  • Het zorgdragen voor een goed vervolg van de verzorging; dit kan door middel van opname in een DierenOpvangCentrum of bij een dierenarts.
  • Het proberen te herenigen van de opgevangen gevonden dieren met hun baasje via DierenOpvangCentrum-Zuid.
  • Ondersteuning geven bij het proberen te bezorgen van een nieuwe plek voor de opgevangen dieren, en om in de tussenliggende periode op een liefdevolle manier voor de dieren alle vervoer te verzorgen naar o.a. dierenarts.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Er is voor het bekostigen van al deze doelstellingen een bankrekening geopend:

T.n.v.: Stichting Dierenambulance DOC-Zuid
Rekening nummer: NL33RABO0310368227

Donaties zijn meer dan welkom!